Hướng dẫn

Các kỹ thuật tiên tiến để tối ưu hóa doanh thu trong ứng dụng nhờ Google AdMob

Các kỹ thuật tiên tiến để tối ưu hóa doanh thu trong ứng dụng nhờ Google AdMob

Bạn muốn tăng doanh thu trong ứng dụng bằng cách sử dụng AdMob? Nếu vậy, bạn có thể cải thiện thu nhập từ quảng cáo AdMob bằng một số cách sau đây.

1. Thử nghiệm vị trí đặt quảng cáo AdMob

Một số nhà phát triển đặt quảng cáo ở những vị trí nhất định, chẳng hạn như biểu ngữ chuẩn ở đầu màn hình và chỉ ở vị trí đó. Nếu bạn không bao giờ thay đổi chiến lược về vị trí đặt quảng cáo thì dần dần, có thể hình thành hiện tượng "mù quảng cáo" ở người dùng. Họ sẽ quen với vị trí của quảng cáo và theo thời gian, có thể bắt đầu phớt lờ mọi nội dung xuất hiện trong khu vực đặt quảng cáo. Điều này có nghĩa là bạn có thể sẽ mất nguồn doanh thu tiềm năng từ ứng dụng.

Đó là lý do bạn nên bắt đầu thử nghiệm những vị trí đặt quảng cáo khác nhau. Điều này giúp bạn xác định những vị trí tối ưu để đặt quảng cáo nhằm đạt được doanh thu cao nhất từ quảng cáo. Một thời điểm thích hợp để thử nghiệm vị trí đặt quảng cáo là khi bạn triển khai bản cập nhật mới trên ứng dụng. Bạn có thể thử nghiệm đặt quảng cáo tại những vị trí khác nhau trên màn hình để người dùng chú ý. Ngoài ra, bạn có thể làm những việc sau đây.

2. Thử nghiệm nhiều loại hoặc kích thước cho quảng cáo AdMob

Nếu bạn chỉ hiển thị quảng cáo biểu ngữ trong ứng dụng, hãy thử thay đổi định dạng quảng cáo và xem định dạng quảng cáo đó ảnh hưởng thế nào đến doanh thu từ ứng dụng. Ví dụ: nếu hiện sử dụng quảng cáo biểu ngữ dạng văn bản, bạn có thể cân nhắc thay đổi quảng cáo này thành quảng cáo biểu ngữ dạng hình ảnh lớn hơn hoặc quảng cáo xen kẽ dạng video trong lần tiếp theo khi triển khai bản cập nhật mới cho ứng dụng.

3. Tối ưu hóa eCPM sàn

Nếu ít quan tâm đến tỷ lệ lấp đầy mà chú trọng hơn đến việc hiển thị quảng cáo phù hợp cho những người dùng có nhiều khả năng sẽ kích hoạt hành động, từ đó dẫn tới eCPM cao hơn, thì bạn có thể tùy chỉnh những đơn vị quảng cáo nào sẽ hiển thị tại những quốc gia nào trong AdMob.

Ví dụ: việc này sẽ cho AdMob biết rằng nhìn chung, bạn chỉ muốn hiển thị một đơn vị quảng cáo nếu eCPM ở mức giá nhất định trở lên hoặc bạn chỉ muốn hiển thị quảng cáo tại một quốc gia cụ thể nếu eCPM đạt tới một ngưỡng nhất định hoặc cao hơn. Điều này có thể làm giảm tỷ lệ lấp đầy, nhưng có thể sẽ giúp ngăn chặn hiện tượng mù quảng cáo và thúc đẩy người dùng nhấp vào nhiều quảng cáo có giá trị cao hơn khi quảng cáo xuất hiện.

Có thể bạn sẽ muốn thử nghiệm hoạt động này trong vài tuần để xem hoạt động này ảnh hưởng thế nào đến tổng doanh thu từ ứng dụng nhằm xác định chiến lược phù hợp nhất.

Bạn đã sẵn sàng dùng thử AdMob? Hãy đăng ký ngay hôm nay hoặc yêu cầu sắp xếp một buổi tư vấn miễn phí.