Tham khảo ý kiến tư vấn của chuyên gia về thiết bị di động

Bạn có thể liên hệ với chuyên gia AdMob về thiết bị di động bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới -- chúng tôi sẽ trả lời lại trong vòng một tuần. Chuyên gia sẽ tư vấn cho bạn dựa trên thông tin đánh giá ban đầu về ứng dụng của bạn và tổng số lượt tải xuống.


Nếu bạn đang sử dụng AdMob và cần trợ giúp về tài khoản, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi thông qua trung tâm trợ giúp.

Tham khảo ý kiến tư vấn của chuyên gia về thiết bị di động
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường Vui lòng nhập một giá trị hợp lệ
Bạn có tài khoản AdMob đang hoạt động?*
Trường
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Tôi muốn nhận email liên lạc từ AdMob, bao gồm cả email về Thông tin chi tiết dành cho nhà phát triển ứng dụng, trong đó có chứa thông tin cập nhật độc quyền về các sự kiện sắp tới, xu hướng trong ngành và nội dung khác liên quan đến nhà phát triển.*
Trường

Google sẽ sử dụng thông tin của bạn theo chính sách quyền riêng tư của Google. Các đối tác sẽ sử dụng thông tin của bạn theo chính sách quyền riêng tư của họ hoặc các điều khoản khác, nếu có.

* Trường bắt buộc