Bắt đầu sử dụng tính năng đặt giá thầu

Chỉ với vài bước, bạn có thể thiết lập tính năng đặt giá thầu để thực hiện các yêu cầu quảng cáo cùng với những nguồn quảng cáo khác. Bạn có thể bắt đầu sử dụng như sau:

1

Đăng ký

Đăng ký bằng Tài khoản Google mà bạn sử dụng cho tài khoản Google Ads và AdSense hiện có. Nếu bạn chưa có những tài khoản này, chúng tôi sẽ giúp bạn tạo.

Bắt đầu
photo
2

Thêm thông tin chi tiết về ứng dụng của bạn

Dù ứng dụng đã có trên cửa hàng ứng dụng hay vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, bạn cũng cần thêm nền tảng di động và tên ứng dụng để bắt đầu quá trình đánh giá trạng thái sẵn sàng của ứng dụng. Ứng dụng mới phải trải qua bước này thì mới có thể phân phát quảng cáo đầy đủ.

Thêm thông tin chi tiết về ứng dụng
photo
3

Tạo nhóm dàn xếp

Nhóm dàn xếp là sự kết hợp của những chế độ cài đặt nhắm mục tiêu mà bạn xác định. Bạn có thể thêm các đơn vị quảng cáo và nguồn quảng cáo vào nhóm bạn muốn, thay vì đặt các lựa chọn dàn xếp cho từng đơn vị.

Tạo nhóm dàn xếp
photo
4

Thiết lập mối quan hệ đối tác với nguồn quảng cáo

Bắt đầu sử dụng tính năng đặt giá thầu bằng cách ký thoả thuận hợp tác với nguồn quảng cáo. Bạn có thể thiết lập một số mối quan hệ đối tác ngay trong AdMob. Đối với những mối quan hệ đối tác còn lại, bạn chỉ cần tạo tài khoản trên trang chủ của nguồn quảng cáo bạn muốn.

Chọn nguồn quảng cáo
photo
5

Bắt đầu sử dụng tính năng đặt giá thầu

Sau khi tạo nhóm dàn xếp, bạn có thể chọn nguồn quảng cáo để đặt giá thầu cho yêu cầu quảng cáo. Sau khi triển khai mọi SDK cần thiết và liên kết đơn vị quảng cáo, tính năng đặt giá thầu sẽ hoạt động cùng với các nguồn quảng cáo khác như nguồn quảng cáo dàn xếp dạng thác nước.

Bật tính năng đặt giá thầu
photo

Bắt đầu sử dụng AdMob

AdMob là một nền tảng quảng cáo dành cho thiết bị di động chỉ dành cho ứng dụng, giúp bạn kiếm tiền từ ứng dụng di động của mình bằng cách tối đa hoá giá trị của mỗi lượt hiển thị. Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

Đăng ký AdMob
Bắt đầu sử dụng AdMob