Başarı Öyküsü

RisingWings, AdMob'un uyumlulaştırma ve teklif verme çözümleriyle ARPDAU'da %8,7'lik bir artış elde etti

RisingWings, AdMob'un uyumlulaştırma ve teklif verme çözümleriyle ARPDAU'da %8,7'lik bir artış elde etti

Güney Koreli geliştirici RisingWings, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları memnun etmek için her projeye global bir bakış açısıyla başlıyor. Geliştirdiği yedi oyununun tamamı basit oyunlar ve spordan stratejiye kadar çeşitli kategorilerde. Yedi oyununun tümünde uygulama içi satın alma ve reklamlardan oluşan bir karma kullanılıyor. Reklamlar RisingWings'in toplam gelirinin %20-30'unu sağlıyor. 2021'de şirket, kullanmakta olduğu uyumlulaştırma platformunun günlük etkin kullanıcı başına ortalama geliri (ARPDAU) en üst düzeye çıkarıp çıkarmadığı konusunda şüpheye düştü. Bir karşılaştırma yaparak mevcut para kazanma platformunun verimli olup olmadığını görmek için AdMob'la bir deneme yürüttü. AdMob'un uyumlulaştırmasını ve teklif verme çözümünü test ettikten sonra, ARPDAU'yu %8,7 artırabileceklerini ve reklamdan para kazanma sürecini yönetmek için harcadıkları zamanı yarıya düşürebileceklerini gördüler.

Para kazanmayla ilgili karşılaştırmaları anlama

Şirket içi kaynakların sınırlı olması RisingWings'in diğer uyumlulaştırma platformlarını denemesini engellemişti. Odaklandıkları asıl nokta oyunlarını geliştirip hassas ayarlar yapmaktı ve reklam geliri için güvenilir bir referansları yoktu. Bunlara ek olarak RisingWings mevcut platformuyla bazı zorluklar yaşıyordu. Gecikme sorununa ek olarak gösterge tablosu verilerinde, raporlanan rakamlar ile alınan ödemeler arasında bazı farklar vardı. Ekip, bu gösterge tablosunu kullanarak kazancı reklam biçimine göre değerlendirmekte zorlanıyordu.

Bu güçlükler nedeniyle RisingWings AdMob'la deneme yapmaya karar verdi. Şirketin amacı, daha verimli bir çözümle ARPDAU ve raporlamanın geliştirip geliştirilemeyeceğini ve iş yükünün azaltılıp azaltılamayacağını görmekti.

Firebase'le global bir A/B testi

RisingWings 2018'den beri AdMob'u talep kaynağı olarak kullandığı için bu platformu zaten tanıyordu. Mevcut çözümlerini, gerçek zamanlı teklif verme çözümü nedeniyle tercih ettikleri AdMob'un uyumlulaştırma platformuyla karşılaştırmalı olarak test ettiler. Google'ın yardımıyla ekip Firebase Uzaktan Yapılandırma ve A/B Testi özelliklerini kullanarak bir deneme oluşturdu.

RisingWings ekibi deneme için dünya genelinde 600 bin aylık etkin kullanıcısı olan en popüler oyunu Golf King World Tour'u seçti. Şubat 2021'de 21 gün boyunca global kullanıcılarının yarısını mevcut uyumlulaştırma platformunda tuttular, diğer yarısını ise Firebase Uzaktan Yapılandırma yoluyla AdMob'a taşıdılar. Golf King Proje Yöneticisi Woo Byung Chae, "Firebase'de bu testleri yapılandırmak nispeten daha kolay ve basit." diyor. Ekip deneme boyunca, reklam gelirinde ve elde tutma oranındaki herhangi bir değişikliği ölçmeye odaklanmıştı.

Bu denemeyi yürütmeseydik platform değiştirmenin ne gibi bir etki yaratacağını hala merak ediyor olacaktık. Mevcut platformda tüm optimizasyon çabaları ve seçenekleri çok kısıtlı olacaktı.

Woo Byung Chae, Golf King Proje Yöneticisi, RisingWings

Daha gelişmiş raporlama ve gelirde artış

RisingWings, AdMob sayesinde elde tutma oranını etkilemeden ARPDAU'da %8,7'lik bir artış sağladı. Ancak gelirdeki artış sadece başlangıçtı. Ekip artık uygulanabilir analizlere erişebiliyordu ve raporlama kararlı, tahmin edilebilir ve güvenilir hale gelmişti. Reklam biçimine göre kazanç dökümü bile alabiliyorlardı. Operasyonel yük azaldığı için reklam yönetimine ayrılan zaman ve kaynak da %50 azaldı.

Bu sonuçların ardından RisingWings AdMob reklam payını artırdı. Woo Byung'a göre bu denemeyi yürütmeselerdi "platform değiştirmenin ne gibi bir etki yaratacağını hala merak ediyor olacaktık ve mevcut platformda tüm optimizasyon çabaları ve seçenekleri çok kısıtlı olacaktı.” Günümüzde, Golf King'in hem iOS hem de Android sürümlerinde AdMob'un teklif verme çözümü kullanılıyor.

Yeni özellikleri benimseme ve iyileştirmeler yapma konusunda RisingWings hiç de hız kesmiş değil. Ekip, daha iyi bir oyun deneyimi sunmak ve en uygun mağaza özelleştirmelerini belirlemek için Firebase Uzaktan Yapılandırma ve A/B Testi özelliklerini uyguluyor. Ayrıca, Data Studio gösterge tablolarını kullanmaya başlamak için Google'la çalışıyor ve kullanıcıları daha ayrıntılı şekilde segmentlere ayırarak daha uyarlanmış bir deneyim sunmak için AdMob'un Kitle özelliğini kullanıyor.