Başarı Öyküsü

IGG, AdMob platformuyla reklam ARPDAU'yu %200'e kadar artırdı

IGG, AdMob platformuyla reklam ARPDAU'yu %200'e kadar artırdı

Bir oyunun kullanıma sunulmasından yıllar sonra pazar içinde ivme kazanması pek alışılmış bir durum değildir. Ancak 2016'da kullanıma sunulmasının ardından Aralık 2020'de aylık gelirini 66 milyon ABD dolarına yükselten çok oyunculu strateji oyunu Lords Mobile, böylesine sıra dışı bir gelişmenin yaşanabileceğini gösterdi. Oyuna imzasını atan geliştirici ve yayıncı IGG, benzer başarılarla dolu bir tablo sergiliyor.

Şirket 50'den fazla oyunuyla dikkate değer bir büyüme kaydettiği halde reklamdan para kazanmaya başlamak için acele etmemişti. Gelirlerinde ciddi bir düşüş olduğunu gözlemledikten sonra en sonunda para kazanma stratejisini güncellemeye karar veren IGG, AdMob'a başvurdu. AdMob platformunu ve onun teklifli sistem çözümünü kullanmaya başlayan IGG, doluluk oranını iki katına çıkardı ve tüm oyunlarında reklamlardan elde edilen günlük etkin kullanıcı başına ortalama geliri (ARPDAU) %100-200 oranında artırdı.

Gelir ve müşteri analizleri sağlayacak yeni kaynak arayışı

IGG'nin yetişkinlere yönelik savunma oyunu "Castle Clash"ten elde edilen gelirin yıllar içinde düşmeye başlamasıyla birlikte ekip, yalnızca uygulama içi satın almaya (UİSA) dayalı para kazanma modelini değiştirme zamanının geldiğine karar verdi. Ekip kazançları artırmak, gelir akışını çeşitlendirmek ve kullanıcılarının yaşam boyu değerini (YBD) daha iyi anlamak istiyordu.

Ancak bu hedeflere ulaşabilmek için IGG'nin öncelikle mevcut para kazanma araçlarını genişletmesi ve daha ayrıntılı hale getirmesi gerekiyordu. Şirket, uygulama içi reklamların kullanıcıları elde tutmayı nasıl etkilediğini anlamaya ve dikkatli bir şekilde denemeler gerçekleştirmeye kaynak yatırımı yapabileceği bir noktadaydı. Ayrıca kısa süre önce yapılan bazı pazar araştırmaları sayesinde şirket, kendisininkine benzeyen oyunların uygulama içi reklamları ve UİSA'yı birlikte kullanarak olumlu sonuçlar elde ettiğini öğrenmişti.  IGG ilk olarak çok sayıda oyununu ve stüdyosunu destekleyecek bir uyumlulaştırma platformu ve iş ortaklığı arayışına girdi. Google AdMob'un IGG'nin aradığı güçlü ağ performansını ve stabiliteyi sağlaması nedeniyle, şirket AdMob'un uyumlulaştırma platformunu denemeye karar verdi.

Yakın iş ortaklıkları ve kuruluşu yeniden düzenleme çalışmaları

IGG, ekibin reklamdan para kazanma konusundaki yetkinliğini güçlendirmeyi amaçlıyordu. Bu nedenle şirket, daha önce yarı zamanlı tek bir çalışandan oluşan ekibi genişletip üç kişinin yer aldığı, özel bir reklamdan para kazanma ekibi kurdu ve konuyla ilgili sık sorulan soruları tartışmak üzere şirket içi bir forum oluşturdu. Forum, ekip üyelerinin en iyi uygulamaları kolayca paylaşabilmesine ve her oyun stüdyosunda AdMob entegrasyonunun daha verimli hale getirilmesine imkan tanıdı.

Şirket, harici geri bildirimler için kullanıcı araştırma çalışmaları yaparak yeni oyunlarından birinde uygulama içi reklamlara yönelik kullanıcı duyarlılığını değerlendirdi. Şelale uyumlulaştırma, AdMob teklifli sistem ve grup raporu gibi çeşitli özellikler ekip tarafından kullanıma alındı. Ekip, yalnızca UİSA'dan kazanç sağlayan oyunlarda reklamların test edilmesi dahil olmak üzere, reklamdan para kazanmaya dair bir dizi deneme de gerçekleştirdi.

IGG Pazarlama Direktörü Malen Li ve ekibi, denemelere ilk başladıklarında ağırlıklı olarak doluluk oranı ve reklam ARPDAU bakımından görülen değişikliklere odaklandı. Malen her oyun için UİSA ile uygulama içi reklamlar arasında doğru bir denge kurarak YBD'yi anlamaya daha fazla odaklanmaya nasıl başladıklarını şöyle açıklıyor: "Ancak AdMob ile kurduğumuz kapsamlı iş birliği sayesinde, farklı oyunlar için farklı çözümlere yöneldik."

Malen'in ekibi, geliştiricilerini de erken bir aşamada sürece dahil etti. Böylece AdMob entegrasyonunun ürün ekibinin yol haritasına alınması daha kolay oldu. "Geçen yıl hem ürün hem de kuruluş bakımından çok fazla değişiklik yaşandı," diyor Maren.

photo

AdMob ile kurduğumuz kapsamlı iş birliği sayesinde, farklı oyunlar için farklı çözümlere yöneldik. Yine bu süreçte, UİSA ile uygulama içi reklamlar arasındaki denge noktasını nasıl bulacağımızı öğrenmeye devam ettik.

Malen Li, Pazarlama Direktörü, IGG

ARPDAU artışı ve YBD'yi daha iyi anlama

2020'nin ortasına gelindiğinde Castle Clash'in reklam geliri artış göstermeye başlamıştı bile. IGG, doluluk oranında %100 artış, tüm oyunlarında reklam ARPDAU bakımından %100-200 yükselme kaydetti. Bugün IGG'nin yeni basit oyunlarının hepsi varsayılan olarak reklamdan para kazanma sistemiyle entegre ediliyor. Şirket ayrıca, reklam stratejisini yönetmek ve tüm stüdyolarda reklamdan para kazanma hedeflerini operasyon ekipleriyle birlikte detaylı bir şekilde planlamak için çalışacak özel bir ekip üyesi atayarak 5-6 oyunda ve 3-4 yardımcı uygulamada reklam yayınlamaya başladı. Geçen yıl çoğu operasyon ekibinin, oyunları karma bir gelir modeline sahip olsa bile reklamdan para kazanmaya dair herhangi bir hedef belirlemediği düşünüldüğünde, bütün bunlar geçen yıla göre çok büyük bir adımı temsil ediyor.

IGG, grup raporunu kullanarak karma modele geçiş sürecinde kullanıcıların yaşam boyu değerinde (YBD) görülen tüm değişiklikleri yakından takip etmeyi başardı. Şirket ayrıca, ülke düzeyinde YBD'yi daha kapsamlı bir şekilde anlayarak pazara özel büyüme fırsatlarını belirledi ve ardından daha yüksek yatırım getirisi (YG) sağlayacak fırsatlara odaklandı. Sahip olduğu bu harekete geçirici analizlerden yararlanan IGG, kullanıcı edinme kampanyalarını optimize etti ve en yüksek performansı gösterdiği pazarlardan sağlanan geliri iki katına çıkardı. "Yardımcı araçlarda AdMob'dan yararlanmaya başlayıp grup raporunu kullanmasaydık kullanıcı edinme eğilimini böylesine büyük bir ölçekte sürdürmeyi başaramazdık," diye ekliyor Malen.

IGG sürekli gerçekleştirdiği pazar araştırmalarıyla, bulmaca ve rol yapma türündeki bir oyunun da aralarında bulunduğu oyunlarında karma para kazanma modeline dair yeni fırsatlar bulmayı sürdürüyor. Malen şöyle açıklıyor: "Bu süreçte öğrenmeye devam ettik ve UİSA ile uygulama içi reklamlar arasındaki denge noktasını bulduk. İşletmemizin bu sürekli eğitim prensibiyle nasıl değişimlerden geçtiğini görmenin heyecanını yaşıyoruz."